DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR

 

 

Madde 1 - KURULUŞ

Madde 2 - PARTİNİN AMACI

Madde 3 - TEMEL ANLAYIŞ

 

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

 

Madde 4 - ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 5 - PARTİYE ÜYE OLAMAYACAKLAR

Madde 6 - PARTİYE ÜYE OLAMAYACAK KAMU GÖREVLİLERİ

Madde 7 - PARTİYE KAYIT VE KABUL

Madde 8 - GENEL MERKEZİN KAYIT YETKİSİ

Madde 9 - PARTİDEN AYRILMIŞ OLANLARIN TEKRAR ÜYELİĞE ALINMALARI

Madde 10 - ÜYE KAYIT DEFTERİ

Madde 11 - ÜYELİĞİN PARTİLİYE SAĞLADIĞI HAKLAR

Madde 12 - ÜYELERE DÜŞEN GÖREVLER

Madde 13 - PARTİ ÜYELERİNİN DİĞER VATANDAŞLARLA İLİŞKİLERİ

Madde 14 - PARTİDEN AYRILMA VE KAYIT SİLME

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

YAYIN ORGANLARI VE PARTİLİ YAZARLAR

 

Madde 15 - PARTİNİN YAYIN ORGANLARI

Madde 16 - PARTİLİ YAZARLAR

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

PARTİ TEŞKİLATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

PARTİNİN KURULUŞLARI

 

Madde 17 - PARTİNİN KURULUŞLARI

 

İKİNCİ BÖLÜM

KONGRELER

 

Madde 18 - İLÇE-İL (TEMEL TEŞKİLAT) İLE (YAN KURULUŞLARIN) KONGRELERİNİN ZAMANI

Madde 19 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ MADDE

Madde 20 - İLÇE KONGRESİ DELEGELERİ

Madde 21 - İL KONGRESİ DELEGELERİ

Madde 22 - DELEGELERİN GÖREV SÜRESİ Madde 23- KONGRE GÜNDEMİ

Madde 24 - KONGRE ÖNCESİ RESMİ İŞLEMLER

Madde 25 - DAVET, YOKLAMA VE KONGRENİN AÇILMASI Madde 26- KONGRE DİVANI

Madde 27 - KONGRE ÇALIŞMALARI

Madde 28 - KONGRESİNİ YAPMAYAN KADEMELER

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İLÇE VE İL YÖNETİM KURULLARININ TEŞKİLİ

 

Madde 29 - İLÇE VE İL YÖNETİMLERİ - GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 30 - BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARININ SÜRESİ, BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI, SEKRETER VE MUHASİP ÜYELERİN GÖREVLERİ

Madde 31 - YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ Madde 32- YAPILAMAYACAK İŞLER

Madde 33 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 34 - YÖNETİM KURULLARI VE BAŞKANLIKLARDA BOŞALMA Madde 35- KURUCU KURULLAR

Madde 36 - İŞTEN EL ÇEKTİRME, İŞTEN EL ÇEKTİRME USULÜ VE SONUÇLARI, GEÇİCİ KURULLAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MERKEZ TEŞKİLATI

Madde 37 - BÜYÜK KONGRE-BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Madde 38 - BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 39- BÜYÜK KONGRE TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ

Madde 40 - YOKLAMA, DİVAN SEÇİMİ, AÇIŞ KONUŞMASI VE RAPORLARIN OKUNMASI

Madde 41- GÖRÜŞMELER VE KONGRE DÜZENİ

Madde 42 - KOMİSYONLAR

Madde 43 - KARAR YETER SAYISI

Madde 44 - SEÇİM HAZIRLIKLARI VE SEÇİMLER

Madde 45- KONGRE TUTANAKLARI

Madde 46 - TEMSİLCİLER MECLİSİ KURULUŞU, GÖREVİ VE TOPLANTILARI

Madde 47 - GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 48 - MERKEZ KARAR KURULUNUN TEŞKİLİ VE TOPLANTILARI

Madde 49- MERKEZ KARAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 50 - GENEL İDARE KURULU, TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 51- BAŞKANLIK DİVANI

 

BEŞİNCİ KISIM

DİSİPLİN İŞLERİ

 

Madde 52 - KURULUŞ VE GÖREV

Madde 53 - İL DİSİPLİN KURULLARI

Madde 54 - YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Madde 55 - MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

Madde 56 - DİSİPLİN KURULLARI İLE İLGİLİ ORTAK İLKELER

Madde 57 - DİSİPLİN KURULLARINA SEVK YETKİSİ

Madde 58 - DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

Madde 59 - TEDBİR KARARI

Madde 60 - DİSİPLİN CEZALARINA YARGI YERİNDE İTİRAZ

 

ALTINCI KISIM

GRUPLAR

 

Madde 61 - T.B.M.M. DE GRUP KURULMASI

Madde 62 - GRUP YÖNETİM ORGANLARI

Madde 63 - GRUP DİSİPLİN KURULU

Madde 64 - GRUP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

YEDİNCİ KISIM

DANIŞMA, ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA KURULLARI – KOMİSYONLAR

 

Madde 65 - BÖLGE İL VE İLÇE DİVANLARI, BİLİM VE SİYASİ ARAŞTIRMALAR KURLU, SİYASET OKULLARI

Madde 66 - KURUL VE KOMİSYONLAR

Madde 67 - GENEL BAŞKAN DANIŞMANLARI VE BÜROLAR

SEKİZİNCİ KISIM

TEFTİŞ VE DENETİM

 

Madde 68 - DENETİM YETKİSİ

Madde 69 - PARTİ MÜFETTİŞLERİ

 

DOKUZUNCU KISIM

MALİ İŞLER

 

Madde 70 - PARTİ GELİRLERİ

Madde 71 - GELİR MAKBUZLARI

Madde 72 - PARTİ PARALARININ MUHAFAZASI VE HARCAMALAR

Madde 73 - BÜTÇE VE KESİN HESABIN HAZIRLANMASI, ONANMASI

Madde 74 - KESİN HESABIN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Madde 75 - YÖNETİM KURULLARININ SORUMLULUĞU

Madde 76 - MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

ONUNCU KISIM

SEÇİM VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

 

Madde 77 - SEÇİM İŞLERİ

Madde 78 - MİLLETVEKİLİ ADAY TESBİT İŞLEMLERİ

Madde 79 - MAHALLİ SEÇİMLER

 

ONBİRİNCİ KISIM

HÜKÜMET KURMA VE BAKANLARIN TESPİTİ

 

Madde 80 - HÜKÜMET KURMA VE KOALİSYONLARA KATILMA

Madde 81 - GENEL İDARE KURULUNDAN KABİNEDE GÖREV ALABİLECEKLER

Madde 82 - BAKANLARIN TESPİTİ

 

ONİKİNCİ KISIM

SON HÜKÜMLER

Madde 83 - RESMİ MERCİLERE BİLGİ VERİLMESİ

Madde 84 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 85 - YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI

Madde 86 - TÜZÜĞÜN BAĞLAYICILIĞI TÜZÜKDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 87 - PARTİNİN KAPANMASI

Madde 88 - YÜRÜRLÜK MADDESİ