Gültekin Uysal

Genel Başkan

Özgeçmiş

Muhammed Kelleci

Siyasi İşler Başkanı

Özgeçmiş

Haydar Altıntaş

Parlamento İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü

Özgeçmiş

Muhtar Mahramlı

Teşkilat İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Adnan Turfan

Seçim İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Mehmet Ali Yavuz

Yerel Yönetim İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Aşkın Öge

Medya Tanıtım ve İletişim Başkanı

Özgeçmiş

Barbaros Hayrettin Binicioğlu

Sosyal Politikalar Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Rıfat Melih Aktaş

Dış İlişkiler Başkanı

Özgeçmiş

Bülent Şahinalp

Ekonomik İşler Başkanı

Özgeçmiş

Cemal Enginyurt

Demokratik Kitle Örgütleri Başkanı

Özgeçmiş

İrem Taşpınar

Kadın Politikaları Başkanı

Özgeçmiş

Murat Aydoğdu

Gençlik Politikaları Başkanı

Özgeçmiş

Erdem Demirdağ

Göç Politikaları Başkanı

Özgeçmiş

Gökhan Pınarbaşı

Türk Dünyası ve Yurtdışı Örgütlenmeler Başkanı

Özgeçmiş

Adnan Talip Parlak

Mali İşler Başkanı

Özgeçmiş

Ertan Küçükay

Genel Sekreter

Özgeçmiş