Gültekin Uysal

Genel Başkan

Özgeçmiş

Muhammed Kelleci

Siyasi İşler Başkanı

Özgeçmiş

Osman Varol

Parlemento İlişkileri Başkanı

Özgeçmiş

Teşkilat İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Ahmet Uyanık

Seçim İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Nuri Efe

Yerel Yönetim İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet Özdemir

Basın Propaganda İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Rıfat Melih Aktaş

Dış İlişkiler Başkanı

Özgeçmiş

Bülent Şahinalp

Ekonomik İşler Başkanı

Özgeçmiş

Ahmet Okur

Demokratik Kitle Örgütleri BAşkanı

Özgeçmiş

Av. Serdar Eriş

Kadın ve Gençlik İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Murat Aydoğdu

Eğitim ve Sosyal İşler Başkanı

Özgeçmiş

Adem İpek

Çevre ve Sağlık İşleri Başkanı

Özgeçmiş

Fevzi Yalçın

Mali İşler Başkanı

Özgeçmiş

Muhtar Mahramlı

Genel Sekreter

Özgeçmiş