Doç. Dr. Mehmet Özdemir

Basın Propaganda İşleri Başkanı