Fatma Yavuz

Kadın Kolları Genel Başkanı

24 Haziran 1985 yılında Kayseri’de doğan Fatma Yavuz, aslen Sivas Gemerekli’dir.

 

Kayseri Sümer Anadolu Lisesi’nin ardından Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirmiş, daha sonra HAK-İŞ Konfederasyonu’nda Kadın Komitesi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür.

 

Çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkiler sistemine ilişkin istihdam, işsizlik, gelir dağılımı ve yoksulluk, sosyal politika, çalışan çocuklar, engelli, kadın, gençlik gibi konular başta olmak üzere eğitim ve mesleki eğitim gibi alanlarda araştırma-geliştirme ve yayın faaliyetlerini, HAK-İŞ’in faaliyet alanına giren konularda politika ve öneri oluşturma çalışmalarını yapmıştır.

 

HAK-İŞ’in temsil edildiği ulusal ve uluslararası kurum, kurul, platform toplantılarına iştirak ederek, Konfederasyon görüş ve önerilerini aktarmış, temsil faaliyetlerini başarıyla sürdürmüştür.

 

HAK-İŞ’in Kadın Komitesinin ulusal ve uluslararası platformda kurumsallaşma çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

 

2015 yılından itibaren HAK-İŞ ve üye sendikalarının kadın alanındaki çalışmalarını koordine ederek, kadın odaklı politikalarını oluşturmuş, HAK-İŞ kadın stratejisi belgesini revize ederek hayata geçirmiştir.

 

HAK-İŞ kadın eğitimlerini organize etmiş, HAK-İŞ kadın örgütlenmesinin ulusal ve yerel düzeyde kurumsal olarak yapılmasını sağlamıştır. Kadın Komitesi üyeleriyle uyumlu bir çalışma sonucu birçok proje hayata geçirmiş, kadın odaklı çalışma yapan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmıştır. Kadın Çalışanlar İçin ISG Rehberi Kitabı, Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Kitabı, Cinsiyet Eşitliği Eğitim Modülü Kitabı olmak üzere ortak yayınları vardır. 2018 yılı mart ayında görevinden istifa ederek ayrılmıştır.

 

6 Mart 2022 tarihinde yapılan Demokrat Parti 14. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 29 Haziran 2022 tarihinde Kadın Kolları Genel Başkanlığına atanmıştır.

 

Ankara’da ikamet eden Fatma Yavuz evli ve iki çocuk annesidir.