Yoksullukla Mücadele
İnsanlar, öncelikli olarak da çocuklar, gençler ve kadınlar, yoksulluğun tutsakları haline gelmeden acil önlemler almak gerekmektedir. Yoksulluk sadece bir gelir dağılımı sorunu değildir.

 

Demokrat Parti’nin yoksullukla ve yoksunlukla mücadele politikaları; eğitime, sağlık hizmetlerine tam olarak ulaşımı sağlamak, böylece bilgi edinme, bilgiyi yayma, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi temel insan hak ve özgürlerin sonuna kadar kullanılmasına dayanan bir anlayışa sahiptir.

 

Öncelikle, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak olmazsa olmaz koşulumuzdur. Vergilemede adaletin sağlanması bu nedenle son derece önemlidir. Devletin vatandaşları arasında vergilemede adalet sağlayarak fırsat ve rekabet eşitliği yaratması birincil görevlerindendir.

 

Demokrat Parti, yoksullukla mücadeleyi, damgalayıcı, etiketleyici ‘sosyal yardım’ mantığı çerçevesindeki giyecek, yiyecek ve yakacak yardımı ile sınırlı olarak görmemektedir.