Vergide Adalet ve Kayıt Dışı İle Mücadele
 

Demokrat Parti olarak adil, ödenebilir, tabana yayılan ve basitleştirilmiş bir yeni vergi düzenini oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle AB ile tezat teşkil eden ve dolaylı vergilere yoğunlaşan, kayıt dışını kayda alamayan hatalı vergi politikaları terk edilecektir.

 

Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık %70’inin dolaylı vergiler, yalnızca %30’unun ise doğrudan vergilerden oluştuğu bir gerçektir. Hâlbuki AB ülkelerinde bu durum tam tersinedir. Vergide adaleti sağlamak ve gerçek kazanç, kâr ve servetlerden vergi almak yerine, dolaylı vergilerden ibaret bir vergi rejimi sürdürülebilir değildir.

 

Verginin tespit, tahakkuk ve tahsilâtında her türlü siyasi ve sübjektif mülahazayı ve tereddüdü bertaraf etmek için bağımsız bir Vergi Yüksek Kurumu oluşturulacaktır. Böylece, vergi idaresi daha bağımsız, süratli ve verimli bir yapıya kavuşturulacaktır. Adil ve rekabetçi bir vergi düzeni oluşturulacaktır.