Sanayi Üretimi ve KOBİ’ler
Ülkemizin üretim ve istihdam belkemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin en hayati sorunu sermayeye ulaşmaktır. Bu olanaktan yoksun olan KOBİ’lerimiz, üretim yapılarını iyileştirememekte, ölçek ekonomilerini yakalayamamakta ve sonuçta rekabet yarışında geri kalmaktadırlar.

 

 

KOBİ’lerimizin sermayeye erişimlerinin sağlanması önceliğimiz olacaktır. Bunun için Kredi Garanti Fonu’nun öz sermayesinin güçlendirilmesi, KOSGEB teşviklerinin yaygınlaştırılması ve KOSGEB’in kurumsal altyapısının geliştirilmesini hedefliyoruz.

 

 

Esnaf ve sanatkârlar, ülkemizde alın teriyle çalışan, devletten beklemeden istihdam yaratan ve üreten, vatanına, milletine bağlı, büyük bir kitledir. Esnaf ve sanatkârların olabilecek en geniş finansman olanakları ve vergi destekleri ile haksız rekabete karşı korunmaları konusunda her türlü destek ve imkân sağlanacaktır.