Sağlık Politikaları
Demokrat Parti, sağlık sistemimizde sorun olduğunu, hakkaniyete dayalı, kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmet sunumuna ihtiyaç olduğunu kabul eder. “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” çökmüştür. Sağlık ve ilâç harcamaları genel bütçe dengelerini bozacak hale gelmiş, kara deliğe dönüşmüştür.

Unutulmamalıdır ki, sağlık sektörü diğer sektörlerden farklıdır. Sağlık sisteminde arz talep dengesi kişinin kendi isteğine bağlı olarak gelişmez. Hasta olan kişi doktora gitmek zorundadır. Yani hizmet talebi zorunludur ve sırf bu nedenle dünyada uygulanan tüm sağlık sistemlerinde kamu kontrolü vardır.

Demokrat Parti, bütün bu gerçeklerin ışığında hem özel sağlık sektörünü teşvik edecek, hem de vatandaşın en temel hakkı olan sağlık hakkını koruyacak tedbirleri alacak bir modeli geliştirmiştir. Modelin adı “Sürdürülebilir Sağlıklı Sağlık Sistemi”dir. Koruyucu sağlık sistemleri öncelikle ele alınacak, vatandaşımız daha hastalanmadan korunacaktır. Sağlık personelinin teşvik yoluyla her yörede hizmete gönüllü olması desteklenecektir.

Polikliniklerde çalışmalarına imkân veren yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu amaca yönelik olarak polikliniklerdeki uzman hekimlerle ilgili kadro kısıtlamalarına son verilecektir. Demokrat Parti’nin sağlık modelinde, vatandaşlarımızdan kesinlikle katkı payı alınmayacaktır.

 

Herkese Hakkaniyete Dayalı Sağlık Sistemi

 

Bugünden yarına nasıl değişeceği belirsiz bir sağlık sistemi değil, nesiller boyu etkin, sürdürülebilir, ulaşılabilir, kaliteli ve hakkaniyete dayalı sağlık sisteminin kurulması temel hedeftir. Aile planlaması ve doğum kontrolü önemli projelerimizden olup, sosyal politikalarımız içinde önemli yer tutmaktadır.