Kamu Düzeni ve Hukukun Üstünlüğü
Demokrat Parti, siyaseti insanımıza mutluluk ve refah sağlamanın bir aracı olarak görmektedir. Hedefimiz, ülkemizi “Gelişmiş, Güçlü ve Güvenli” bir ülke haline getirmektir.

 

Demokrat Parti, laik ve demokratik Cumhuriyet’in korunması konusundaki kararlılığıyla laikliği inanç özgürlüğünün ve toplumsal barışın güvencesi, ulusal birlik ve beraberliğin çimentosu olarak algılamaktadır.

 

Demokrat Parti, “toplumsal barışı hedefleyen”, “insanı merkez alan” bir parti olarak gelir dağılımındaki adaletsizlikleri de ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir. Bundan ötürü ekonomi politikasının nihai hedefi kalkınma değil, insanı fırsatla buluşturmaktır.

 

Ülkemizin en temel ihtiyacı, merkezde buluşmak, makulü yakalamak, farklılıklarımızı sağduyu ve hoşgörüyle yoğurarak birbirimizle kucaklaşmaktır. Demokrat Parti, insanlarımız arasında “bizden olanlar-olmayanlar” ayrımı yapmadan, hiç kimseyi kendi değer alanını savunmak zorunda bırakmadan, herkesi ve her kesimi kuşatan, birleştiren ve ortada buluşturan bir siyaset izleyecektir.

 

Milletimizin, “Büyük Türkiye” idealini gerçekleştirecek gücü, potansiyeli, heyecanı, iddiası, inancı, imanı vardır. Türkiye, çalışkanlıkta, zekâda, başarı azminde, kararlılıkta ve cesarette hayatın her alanında kendini ispat etmiş bir millete ve köklü bir devlet geleneğine sahiptir.

 

“Güçlü, Güvenli, Gelişmiş Türkiye” için hukukun üstünlüğü şarttır; olmadığı yerde adaletten söz edilemez.