Hedefimiz; Üreten Ekonomi
Demokrat Parti, üreten, istihdam ve zenginlik yaratan istikrarlı bir ekonomik anlayışı hedeflemektedir.

 

Demokrat Parti, güç ve çıkar odaklarının ve lobilerin değil, KOBİ’lerin, esnafın, çiftçinin, emeklinin, tüm işçi ve çalışanlarla birlikte işsizlerin sözcüsü ve temsilcisidir. Bugün, ekonomik krizin mağduru olan, sahip çıkılmayan, yok sayılan milyonların da sesidir.

Demokrat Parti olarak, ne kapalı ve devletçi bir ekonominin, ne de vahşi kapitalizm anlayışının geçerli ve doğru bir yol olmadığı kanaatindeyiz. Demokrat Parti olarak, sermayeyi tabana yayan, piyasaya giriş engellerinin kaldırıldığı, tekelleşme ve kartelleşmenin olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı, haklı rekabetin egemen olduğu gerçekçi kur rejiminin uygulandığı, arz yanlısı ve ihracata dönük, şeffaf ve hesap verebilir gerçek bir sosyal liberal piyasa ekonomisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

 

Ülkemiz ekonomisi bütün sektörleriyle küresel ölçekte bir rekabete ayarlanmış olmalı, ancak görece üstünlüklere sahip olduğu sektörlerde yoğunlaşmalıdır.

 

Çağımızda en önemli rekabet unsuru, eğitimli ve beceri sahibi nüfustur. Türkiye, kalkınma hamlesini başarıya ulaştırmak için insan kaynaklarının verimliliğinden ve zenginliğinden mutlak surette yararlanmak zorundadır.

 

Enflasyonla mücadele ederken büyüme ve istihdamı da eş zamanlı olarak dikkate alan ekonomik politikalar hayata geçirilecektir.

 

Özel sektörün istihdam artışında motor görevi ifa edebilmesi için, başta vergi, sigorta ve kredi desteği olmak üzere mevzuatta da gerekli değişiklikler ve düzenlemeler süratle yapılacaktır.

Özel sektörün istihdam artışında motor görevi ifa edebilmesi için, başta vergi, sigorta ve kredi desteği olmak üzere mevzuatta da gerekli değişiklikler ve düzenlemeler süratle yapılacaktır.

Önceliğimiz, ithalata dayalı bir ihracat yapısından, yerli üretime ve yerelde üretilen katma değere dayalı bir ihracat yapısına yönelmektir. Bunun için Türkiye’nin daha fazla dış yatırım çeken bir ülke olması gerekmektedir.