Hayvancılık Politikamız
 

Daha ziyade meraya bağlı olan koyunculukta, besiciliğe dayalı işletmeciliğin, mera sonrası işletmeciliğine dönüştürülmesi, rekabet gücünü ve kârlılığı artıracak, özellikle AB’ye yönelik dış satımlarda, bugüne göre göreceli üstünlük sağlanacaktır.

 

Gerek küçükbaş ve gerekse de büyükbaş hayvancılığın hızlı bir gelişme ivmesi kazanabilmesi için, tarımda ölçek işletmeciliğine dönüşüm için kurgulanan ve gerekse de tarımın tamamına ait üretim verimlilik-kârlılık değerlikli; “Hedef 25.000 İşletme” ve “2.500 Süt İşleme Sanayi” projeleri uygulamaya konulacaktır.

 

Damızlık Düve İşletmeciliğine ağırlık verilecek; sektörel olarak yığınlaşmanın ve uygun teknik koşulların bulunduğu il ve bölgelerde “Damızlık Hayvan Borsaları” kurulacaktır.