AB Üyeliği Süreci
Demokrat Parti demokrasisi, ekonomik ve sosyal seviyesi gelişmiş Türkiye’yi yaratma vizyonu gereği Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımını sağlayacak başvuruyu yapan partidir ve başlattığı üyelik sürecini devam ettirmeye kararlıdır. Demokrat Parti, Avrupa Birliği’ni bir hasım olarak değil, ortak bir geleceği paylaşacağımız bir ülkeler birliği olarak değerlendirmektedir.

Ancak bugün, bazı Avrupa Birliği üyeleri ne yazık ki Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım vizyonunun önünü tıkamakta ve bu vizyonu dar görüşlü siyasetçilerin popülist yaklaşımlarına kurban etmektedir. Dolayısıyla üyelik sürecinin takvimi, Avrupa Birliği’nin kendi içindeki sorunları aşması, samimiyeti ve dünyada gerçek anlamda ağırlığı olan bir siyasi aktör olma iradesini sergilemesine bağlıdır.

Demokrat Parti, müzakere sürecini, üye ülkelerin üye olma süreçlerinde olduğu gibi, AB’nin eşitlik ilkesine uygun olmak şartıyla ilerletme kararlılığındadır. Bununla birlikte, süreçlerden bağımsız olarak demokrasimizi geliştirme ve çağdaş refah toplumunu yaratma vizyonumuzun gereği yerine getirilecektir.

Müzakere sürecine paralel veya ondan bağımsız olarak Türkiye, AB ile dünyada barış, istikrar ve refaha ortaklaşa katkıda bulunabilecek her türlü işbirliğini yapmaya devam edecektir