05/01/2024

DP Sözcüsü Haydar Altıntaş: Anayasanın değil, iktidarın değişmesi lazım!
 

(DP Basın Merkezi, 5 Ocak 2024)

 

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Yargıtay'ın Can Atalay kararına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Altıntaş, iktidar tarafından çıkartılan anayasa krizinin yeni bir anayasaya olan ihtiyacın göstergesi olarak görülemeyeceğini belirterek, "Sorunlarımızı çözmenin tek yolu anayasanın değişmesi değil iktidarın değişmesidir." ifadelerini kullandı. 

 

Altıntaş'ın basın açıklaması şöyle:

 

"Anayasa, devlet ile millet arasında bir toplumsal sözleşmedir. 

 

Anayasanın amacı, iktidarın keyfi yönetimini sınırlamak ve kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktır. 

 

Yargıtay'ın Can Atalay kararı, siyasal iktidarın anayasal düzen üzerindeki tahakkümünü perçinleyen niteliğiyle sadece keyfi yönetimi normalleştirmemiş, anayasal düzeni de ortadan kaldırmıştır. 

 

Anayasanın ve Anayasa Mahkemesi kararlarının üstünlüğünü yok saymak, rejimin kökten imhası anlamını taşımaktadır. 

 

Şimdi, ya kararın TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasıyla Can Atalay’ın milletvekilliği düşecek ve sadece millet iradesi değil anayasal düzen de yok sayılacak, ya da karar TBMM’de okutulmayarak Yargıtay’a iade edilecektir. 

 

Demokrasimiz o denli zayıf ve kırılgan hale getirilmiştir ki, anayasal düzene sahip çıkmak yine tek bir kişinin, Meclis Başkanı'nın kararına bağlı durumdadır. 

 

İktidar tarafından çıkartılan anayasa krizini yeni bir anayasaya olan ihtiyacın göstergesi olarak sunmak dayanaksızdır. 

 

Mevcut anayasanın çeşitli sorunlarından bahsetmek mümkün olsa da, anayasanın en temel ilkesi olan hukukun üstünlüğü ilkesini bile tanımayan bir iktidarın yeni anayasa yapmakla neyi arzu ettiğini tahmin etmek güç değildir. 

 

Türkiye'nin sorunu mevcut anayasanın eksik veya yetersiz olması değil, mevcut iktidarın hukuksuz olmasıdır. 

 

Dolayısıyla sorunlarımızı çözmenin tek yolu anayasanın değişmesi değil iktidarın değişmesidir."