Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Ayşe Sema Yılmaz, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında açıklama yaptı
True
Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Ayşe Sema Yılmaz, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında açıklama yaptı
9 Mart 2016 Çarşamba

“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” tıp camiasınca yapılacak yeterli araştırmalar ve kanıtlar sonrasında uygulamalıdır

 

(DP Basın Merkezi – 09 Mart 2016) Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Ayşe Sema Yılmaz, hakkında tartışmalar süren geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

 

Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Ayşe Sema Yılmaz’ın yaptığı açıklama şöyle:

 

“Sağlık hizmetlerinin kişiye yansıyan maliyetinin azaltılması, sağlık personelinin hastaya ayıracağı zamanın ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, günümüz sağlık politikasının temel taşlarından birini oluşturmalıdır. Sağlık Bakanlığı bu ve benzeri konularda çalışmalar yapacağı yerde, gündelik yaşantımızı etkileyecek ve çok tartışılacak olan bir yönetmenliği, 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 numaralı Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur.

 

            Tıp, insanlık tarihinin en eski mesleğidir. İnsanlık tarihi boyunca geleneksek ve tamamlayıcı tıp hizmetleri bilinmekte olup, bu yöntemlerin yetersiz oluşu veya tedavi edici özellikleri bilimsel olarak ispatlanmadığı için halihazırda uygulanmakta olan modern tıbbi yöntemler geliştirilmiştir. Modern tıbbi yöntemler ve tedaviler; araştırılan binlerce bilimsel verinin birikimi olup bu bilgiler, tıp fakülteleri ve sonrasındaki uzmanlaşma sürecinde yıllar alan, zahmetli emeklerin sonucunda hastalara ve topluma geri dönmektedir.

 

Yeni yönetmeliğin kapsamakta olduğu 15 adet uygulamanın çoğunluğu ise neredeyse bütün tıp fakültelerindeki derslerde anlatılmayan, uzmanlık eğitiminde asistanlara öğretilmeyen, bilimsel olarak geçerlilikleri henüz kabul edilmemiş ve uygulamada bilgi eksikliği olan yöntemlerdir.

 

“Bu uygulamaların yapılacağı alanlarda modern tıp,

zaten halihazırda tanı ve tedavi hizmeti veriyor”

 

            Yürürlüğe konulmuş olan yönetmeliğin kapsamında Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük Uygulaması, Homeopati, Karyopraktik, Kuru Kupa-Yaş Kupa  (Hacamat) Uygulaması, Biyodebritman amaçlı Larva Uygulaması, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon Uygulaması, Refleksoloji ve Müzikoterapi bulunmaktadır.

 

            Bu uygulamaların yapılacağı 15 alanı kapsayan sağlık sorunlarının neredeyse tamamında günümüz modern tıbbı halihazırda tanı ve tedavi hizmeti vermektedir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmenliği’ndeki düzenlemeler modern tıbba yeni bir vizyon kazandıracaksa önem taşımalı ve uygulama alanı bulmalıdır. Bu yönetmelikte ise tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yapılandırılmasına ve yapılması gereken tıbbi araştırmalara yönelik içerik yeterince mevcut değildir. Uygulamaları yapacak kişiler için alınması gerekli olan sertifika eğitiminin özel kişi ve kuruluşlarca verilmesi durumunda ise eğitimin ticarileşmesi ve niteliksizleşmesi söz konusu olabilecektir.

 

“Yönetmeliğin içeriği, ağırlıklı olarak oluşturulmuş olan

 bir pazarı denetlemeye yöneliktir”

 

             Yeni çıkarılan bu yönetmeliğin kapsadığı 15 adet yöntem kamuda, özelde ve hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde açılacak ünite ve uygulama merkezlerinde, rızası alınan hastalara hizmet olarak sunulabilecektir. Yönetmeliğin içeriği, sadece ağırlıklı olarak oluşturulmuş olan bir pazarı denetlemeye yöneliktir.

 

Tıbbın var oluş amacı; sağlığı bozulmuş olan kişinin tedavi edilerek sağlıklı durumuna kavuşturulmasıdır. Eğer hastanın tedavi edileceği kanıtlanamıyorsa yapılan işlemlerin bir umut ticareti olduğu söylenebilir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hizmetleri’nde yeterince ve uygun tedavi yapıldığına dair tıbbi kanıtlar mevcut değildir.

 

            Güvenilir olmayan bilginin hastayı ve toplumu riske sokmaması ve umut ticareti pazarının oluşturulmaması açısından tıp camiasına önemli bir görev düşmektedir. Bilimsel açıdan yeterli, klinik açıdan deneyimli, toplumbilim vizyonlu ve basiret sahibi uzmanlardan oluşan bir komisyon “ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” alanında yeterli bilimsel araştırmalarla delillendirilmiş ve kanıta dayalı bilgilerin ışığında uygulanabilecek yöntemlerin tıbbi endikasyonlarının uygulayıcılarını ve uygulanma şekillerini detaylı bir şekilde sınıflandırmalıdır.

 

“Yeni bir yönetmelik hazırlanmalı ve uygulamaya konulmuş olan

 halihazırdaki yönetmelik iptal edilmelidir”

 

            Sağlık Bakanlığı’nda kurulup, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü’ne bağlı olan “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı” modern tıp anlayışına, alternatif tıp vizyonu ilave etmeyi amaçlamış olabilir. Ancak yönetmelikteki uygulamaların tıbbi bilgileri bilimsel açıdan yetersiz olduğu için bu amaca ulaşılamamıştır. Multidisipliner bir yaklaşım, bilimsel kanıtlara dayalı ve özenli çalışmalar sonucunda uygun tıbbi temellere oturtulmuş yeni bir yönetmelik hazırlanmalı ve uygulamaya konulmuş olan halihazırdaki yönetmelik iptal edilmelidir.”


Kaynak ( DP )