Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, Genel Merkez ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararını iptal etti
False
Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, Genel Merkez ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararını iptal etti
13 Mayıs 2015 Çarşamba


(DP Basın Merkezi – 13 Mayıs 2015) Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, Demokrat Parti’nin Genel Merkez olarak kullandığı binanın “sosyal kültürel tesise” dönüştürülmesini öngören Büyükşehir Belediye Meclisi kararını iptal etti.
 

Yargı, 30 Mart yerel seçimleri öncesi Demokrat Parti binasını, “sosyal kültürel tesise” dönüştüren Büyükşehir Belediye Meclis kararını, “imar mevzuatına, şehircilik esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle iptal etti.

 

Kapsamlı bir gerekçe yazan mahkeme, Belediye Meclisi kararının “teknik ve bilimsel verilerle desteklenmediği” gibi “imar mevzuatına, şehircilik esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğuna” hükmetti.

 

“Oybirliğiyle iptal”

 

Belediye Meclisi’nin 13 Aralık 2013’te yaptığı imar değişikliğiyle binanın sosyal-kültürel tesise dönüştürülmesine karar verilmişti. Demokrat Parti’nin yargıya taşıdığı işlemle ilgili Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, 25 Mart’ta karar verdi. Karar taraflara yeni tebliğ edildi. İmar değişikliğini oybirliğiyle iptal eden mahkeme kararında, “Dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, bilirkişiler tarafından getirilen görüş mahkememiz tarafından da yerinde görülmüş olup, plan değişikliğini zorunlu kılan hususların teknik ve bilimsel verilerle desteklenmemesi nedeniyle dava konusu işlemde, imar mevzuatına, şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

 

Mahkemece atanan bilirkişiler, Genel Merkez binası ile Dışişleri Bakanlığı’nın yer aldığı alanda ayrıntılı incelemelerden sonra rapor hazırladı. Bilirkişi raporunda, plan değişikliğine gerekçe gösterilen mevzuatın tersine binanın atıl durumda olmadığı, halen parti genel merkezi olarak kullanıldığı, plandaki tesislerin yapılması durumunda “kamulaştırma” gerekeceği, ancak bunun maliyetinin de hesaplanmadığı kaydedildi. İmar değişikliğinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla da çeliştiği belirtilen raporda, “Bölgede sosyal ve kültürel tesis alanına ihtiyaç olup olmadığı, öngörülen kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakım evi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımların nasıl ve ne şekilde yapının mevcut özelliğinin devamına katkı sağlayacağı hususlarında herhangi bir açıklama yapılmadığı” belirtildi.


Kaynak ( DP )